БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ бр. 2/дата:31.1.2018