БЮЛЕТИН ТЕХНОЛОГИЧНО КООПЕРИРАНЕ бр. 13/ дата 05.02.2018 г.