БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ бр. 3 / дата: 20.2.2018