БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ бр. 04 / дата: 16.03.2017