Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

ЗА МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE NETWORK

 

Мрежата Enterprise Europe Network /EEN/ подпомага иновативния растеж на бизнеса в международен мащаб. Това е най-голямата световна мрежа под егидата на Европейската Комисия за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП) с международни амбиции.
Мрежата оперира в повече от 60 страни по света – в 27-те страни-членки на Европейския съюз, в страните кандидатки – Турция и Македония, в страните от Европейското икономическо пространство – Норвегия и Исландия, и в други страни като Армения, Израел, Швейцария и др..
Тя обединява над 3000 експерти от повече от 600 организации-членки – които имат задълбочен опит и традиция в подкрепа на бизнеса.

Организациите членуващи в мрежата Enterprise Europe Network включват:

-Търговско-Промишлени Камари/Палати
-Центрове за технологии
-Организации за подкрепа на иновациите
-Университети и изследователски институти
-Агенции за регионално развитие

Виж Списък на структурите Enterprise Europe Network по страни ТУК

 

Самите фирми-клиенти не могат да станат членове на EEN мрежата, но могат да се възползват от многото предлагани безплатни услуги, като например :

 

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

най-голямата база-данни в света на ЕКомисия с оферти за международно сътрудничество – бизнес /технологии /събития /артньорства по проекти

ТЪРСЕНЕ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

• Организира кооперационни борси с индивидуални бизнес срещи между потенциални партньори;
• Предоставя информация за бизнес и технологични оферти и заявки в тематичната област на дейност на предприятието, чрез своите бази данни за бизнес и технологично коопериране.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

• Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производството и технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси;
• Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени предприятия;
• Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП.

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕС

• Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа;
• Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по Структурните фондове на ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и други.

КАНАЛ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Мрежата служи като двупосочен канал между предприемачите и Европейските институции, обменяйки информация и мнения в двете посоки. В този смисъл, част от дейността й е измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация.

 

Българската мрежа Enterprise Europe Network работи от 2008 г обединява дейността на едни от най-активните и добре познати консултантски организации в отделните региони на страната, чиито сътрудничество осигурява пълно географско покритие за фирмите.

 

Пловдивската EEN точка за контакт ,покриваща  Южен Централен Регион, е разположена в Търговско-Промишлена Камара-Пловдив .

 

КОНТАКТИ

Enterprise Europe Network – Пловдив 

при ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

Адрес: 4003 Пловдив, ул.Самара №7, ет.3; Тел.: 032 908 999, 

Е -mail: een@pcci.bg; 

FB: https://www.facebook.com/een.plovdiv

 

УСЛУГИ & ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА: Оферти за Бизнес, Технологично и Проектно сътрудничество.

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА: Събития на Enterprise Europe Network – Пловдив; База данни с възможности за В2В срещи; 

 

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ: Бюлетин с оферти и събития на Enterprise Europe Network – Пловдив

 

ТУК МОЖЕТЕ ДА: Изразите своето мнение по различни теми, касаещи бизнеса.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ