Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подпомагане на малките и средни предприятия Enterprise Europe Network, ви кани да дадете своето мнение относно две допитвания на  Европейската комисия до представители на бизнеса на теми:

  1. Здравни претенции за растенията и растителните продукти и по-общата правна уредба за използването им в храни

Проучването е насочено към фирми, които произвеждат и/или търгуват с храни или лекарствени продукти, съдържащи растителни вещества.

  1. Характеристики на хранителните вещества в храни, маркирани с претенции

Това проучване е насочено към всички стопански субекти, осъществяващи дейност в който и да е сектор/с какъвто и да е продукт, попадащ в определението на понятието „храна“.

Тези обществени допитвания са анонимни и не съдържат въпроси относно име и контактни данни на вашата фирма.

Въпросниците се състоят от по-малко от 20 въпроса и попълването отнема до 10 минути.

Всеки въпросник започва с пояснения, където е предоставена кратка информация за респондентите по темата на допитването, в случай че желаят да се запознаят преди това.

Каним ви да се включите като попълните един или и двата приложени въпросника на български език, и ги върнете на е-mail: een@pcci.bg до 21 юни 2017:

по точка 1 ТУК

по точка 2 ТУК

 

Разчитаме на вашата активна позиция по отношение на важните за бизнеса промени.

@97

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ