Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Европейската комисия приключи т.нар. „проверка за пригодност“ на правото на ЕС в областта на защита на потребителите и предлагането на пазара, както и оценка на Директивата за правата на потребителите. Макар Комисията да констатира, че законодателството на ЕС продължава да съответства на поставените цели, посочва се  и необходимостта от повишаване на осведомеността и усъвършенстване прилагането на правилата и възможностите за защита, за да се използва съществуващото законодателство по най-добър начин. Поради това, Комисията инициира открита консултация, за да разбере мнението на заинтересованите страни относно всички възможни последващи действия в тази област, като кани всички заинтересовани страни да вземат участие в попълването й.

Заедно с тази открита обществена анкета, Комисията се стреми да потърси мненията по специално на малките и средни предприятия (МСП), с цел да разбере какво би било потенциалното въздействие на предвидените промени в Европейското законодателство върху МСП, продаващи стоки и услуги в Европа.

Анкетата се състои от три части и включва въпроси в следните направления:

  • Възможни средства за защита на потребители, жертва на нелоялни търговски практики;
  • По-добро правоприлагане чрез увеличаване на санкциите за нарушения на правилата за защита на потребителите;
  • Възможно опростяване на същетвуващите правила в сферата на онлайн сделките, както и правилата за правото на отказ;
  • Преразглеждане на правилата, за да се увеличи прозрачността на местата за онлайн търговия;
  • Преразглеждане на правилата за „безплатни“ онлайн услуги;

С тази консултация Комисията цели изготвяне на анализ на мненията на заинтересованите страни по темата с цел формирането на политики, насочени към техните нужди.

Консултацията е достъпна тук. Моля, изпращайте попълнените бланки на адрес: office@pcci.bgeen@pcci.bg

Търговско-Промишлена Камара– Пловдив

Enterprise Europe Network

@89

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ