Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Това е бюлетин за В2В (брокерски) събития, организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network. За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).
За контакти и повече информация – тел. тел. 032 908991, email: office@pcci.bg


СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017

 

Health Tech Innovations for Successful Business – Partnering Day 2017 Онлайн платформа EN
Място Грац, Австрия
Период 21 септември – 21 септември 2017
Краен срок 20 септември 2017
Сектори Медицина и човешко здраве.

 

International B2B meetings for Building and Construction industry at Trade Fair AUTUMN 2017 Онлайн платформа EN
Място Белско Бяла, Полша
Период 22 септември – 22 септември 2017
Краен срок 15 септември 2017
Сектори Строителни материали и компоненти; Строителни инструменти и машини; Покриви, дограма, тавани; Топлинни системи; Системи за управление на енергията в сградите; Вентилация и климатични системи; Инсталации за възобновяема енергия.

 

 

International Brokerage Event at construction fair FOR ARCH 2017 Онлайн платформа EN
Място Прага, Чехословакия
Период 22 септември – 22 септември 2017
Краен срок 07 септември 2017
Сектори Материали, компоненти и системи за строителството; Строителни методи и оборудване; Инсталации отнасящи се до строителство – ел. инсталации, осветителни инсталации; Строителен инженеринг – дизайн и симулация; Строителни материали; Керамични материали и прахове; Логистика.

 

 

 

CSWmatch 2017 Онлайн платформа EN
Място Хага, Холандия
Период 26 септември – 28 септември 2017
Краен срок 22 септември 2017
Сектори Инфраструктури и системи; Решения за бизнеса; Телекомуникации; Сигурност и общество; Сигурност и безопасност по време на кризи; Сигурност на инфраструктурата; Наблюдение и гранична сигурност; Системна интеграция и съвместимост.

 

 

Solar Photovoltaic Matchmaking 2017 Онлайн платформа EN
Място Амстердам, Холандия
Период 26 септември – 27 септември 2017
Краен срок 15 септември 2017
Сектори Фотоволтаични системи; Соларна и термална енергия.

 

 

Italian-Slovak Gastrotour 2017 Онлайн платформа EN
Място Братислава, Словакия
Период 27 септември – 27 септември 2017
Краен срок 20 август 2017
Сектори Технологии за хранителната индустрия; Качество и безопасност на храните.

 

 

International matchmaking event at Polagra Food Fair Онлайн платформа EN
Място Познан, Полша
Период 26 септември – 26 септември 2017
Краен срок 14 септември 2017
Сектори Технологии за хранителната индустрия; Качество и безопасност на храните; Храни и напитки.

 

 

Porto Water Match 2017 Онлайн платформа EN
Място Порто, Португалия
Период 27 септември – 29 септември 2017
Краен срок 23 септември 2017
Сектори Процеси за третиране на води и отпадни води; Не доходоносни решения за вода; Повторно използване на води и отпадъчни води; Рециклиране и управление на дъждовна вода; Вода и енергийна ефективност; Интелигентни водни мрежи; Анализ и автоматизация; Телеметрични и телеконтролни системи; Ефективност на водата.

 

 

Brokerage Event at the International Forum Mechatronics Онлайн платформа EN
Място Линц, Австрия
Период 27 септември – 27 септември 2017
Краен срок 25 септември 2017
Сектори Електроника и микроелектроника; Електронни схеми, компоненти и оборудване; ИТ и телематични приложения; Телекомуникации и мрежи.

 

 

 

 

Plant InterCluster meeting and brokerage event 2017 Онлайн платформа EN
Място Лейда, Испания
Период 27 септември – 28 септември 2017
Краен срок 11 септември 2017
Сектори Био-контрол; Производство на зърнени култури; Цветарство; Пестициди; Прецизно селско стопанство.

 

 

 

Nordic Edge Expo Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Ставангер, Норвегия
Период 27 септември – 27 септември 2017
Краен срок 01 септември 2017
Сектори Приложения и софтуер; Анализа на данни; Сензори; Мрежи; Гео-информация; Енергия; Мобилност; Устойчивост; Кръгова икономика;Общество; Здравеопазване; Сигурност; Бизнес развитие; Дизайн; Инженеринг; Изпитване и анализи.

 

 

Tirana Business Matching 2017 Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Тирана, Албания
Период 28 септември – 29 септември 2017
Краен срок 21 септември 2017
Сектори Инфраструктури; Туризъм; Селско стопанство и храни; Иновации и инвестиции; Енергия.

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017

 

IoT (Internet of things) Solutions World Congress 2017 – Brokerage event Онлайн платформа EN
Място Барселона, Испания
Период 03 октомври – 04 октомври 2017
Краен срок 15 септември 2017
Сектори Електроника, ИТ и Телеком; Индустриално производство; Енергия; Физически и точни науки; Селскостопанска индустрия.

 

 

Impact of big data analytics on healthcare Онлайн платформа EN
Място Eш Сюр Алзет, Люксембург
Период 03 октомври – 04 октомври 2017
Краен срок 30 септември 2017
Сектори Управление на здравна информация;

 

 

FWP Atlantic Forum: floating wind power Онлайн платформа EN
Място Сен Назар, Франция
Период 03 октомври – 03 октомври 2017
Краен срок 27 септември 2017
Сектори Пренос на електричество; Турбини; Интелигентни мрежи; Хидроенергия; Вятърна енергия.

 

 

 

 

Food Market Place 2017 Онлайн платформа EN
Място Виена, Австрия
Период 04 октомври – 04 октомври 2017
Краен срок 31 август 2017
Сектори Вина и ликьори; Здравословна храна; Безалкохолни напитки и фабрики за бутилиране.

 

 

Open4Business – Matchmaking Event in Pécs, Hungary Онлайн платформа EN
Място Печ, Унгария
Период 04 октомври – 06 октомври 2017
Краен срок 22 септември 2017
Сектори Електроника, ИТ и Телеком; Дизайн и моделиране; Прототипи; Контрол на процесите и логистика; Опаковане; Инженеринг; Креативни услуги; Креативни продукти.

 

 

IFIB (Italian forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy) matchmaking event 2017 Онлайн платформа EN
Място Рим, Италия
Период 05 октомври – 06 октомври 2017
Краен срок 22 септември 2017
Сектори Био-икономика и кръгова икономика;  Енергия и био-рафинерии; Селско стопанство; Морски био-технологии.

 

 

 

International Brokerage Event – Smarter Region 2017 Онлайн платформа EN
Място Острава, Чехословакия
Период 06 октомври – 06 октомври 2017
Краен срок 01 октомври 2017
Сектори Автоматизация; Роботика; Контролни системи; Дигитални системи; Обработка на информация; ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Телекомуникации.

 

  Tourism B2B at 50th International Fair of Tourism Novi Sad Онлайн платформа EN
  Място Нови Сад, Сърбия
  Период 05 октомври – 06 октомври 2017
  Краен срок 01 октомври 2017
  Сектори Спорт и отдих; Креативни услуги; Креативни продукти; Хотели и ресторанти; Туристически агенции и услуги; Медицински туризъм.
 

 

Tour d’Europe Cologne 2017 / ANUGA Pre-Event Онлайн платформа EN
Място Кьолн, Германия
Период 06 октомври – 06 октомври 2017
Краен срок 16 септември 2017
Сектори Храни и напитки.

 

 

R2B meetings within 10th international technology transfer conference Онлайн платформа EN
Място Любляна, Словения
Период 09 октомври – 11 октомври 2017
Краен срок 02 октомври 2017
Сектори ИТ; Мултимедия; Индустриално производство; Технологии за материалите; Химия; Физика; Биология и биотехнология; Е-здраве.

 

 

B2B matchmaking events Contact-Contract 2017 during Engineering Fair Онлайн платформа EN
Място Бърно, Чехословакия
Период 09 октомври – 10 октомври 2017
Краен срок 04 октомври 2017
Сектори Индустриално производство; Материали, Транспорт; Други индустриални технологии; Измервания и стандарти.

 

 

B2B matchmaking events Contact-Contract 2017 during Engineering Fair Онлайн платформа EN
Място Щутгарт, Германия
Период 09 октомври – 11 октомври 2017
Краен срок 08 октомври 2017
Сектори Хибридни и електрически автомобили; Пътни превозни средства; Автомобилен инженеринг; Зареждащи системи; Съхранение на електричество, батерии; Горива и двигателни технологии.

 

 

Brokerage event at the European Biotech and Pharma Partnering Conference 2017 in Osaka, Japan Онлайн платформа EN
Място Осака, Япония
Период 10 октомври – 10 октомври 2017
Краен срок 29 септември 2017
Сектори Фармацевтика; Фармацевтични продукти и дроги; Вируси, Вирусология, Антибиотици и Бактериология; Биология и Био-технология; Клетъчна и молекулярна биология; Индустриална био-технология.

 

 

Smart Mobility World – EEN B2B and EU Conference Онлайн платформа EN
Място Торино, Италия
Период 10 октомври – 10 октомври 2017
Краен срок 05 октомври 2017
Сектори Приложения за транспорт и логистика; Географски информационни системи; Трафик и мобилност.

 

 

Offshore Energy match 2017 Онлайн платформа EN
Място Амстердам, Холандия
Период 10 октомври – 11 октомври 2017
Краен срок 04 октомври 2017
Сектори Газообразни изкопаеми горива; Течни изкопаеми горива; Минно дело; Вятърна енергия.

 

 

Meet in Italy for Life Sciences 2017 – MIT4LS2017 Онлайн платформа EN
Място Кьолн, Германия
Период 11 октомври – 13 октомври 2017
Краен срок 30 септември 2017
Сектори Медицина и човешко здраве; Клинични изследвания и пътеки; Медицински технологии; Фармацевтични продукти и дроги; Вируси, вирусология, антибиотици, бактериология; Е-здраве; Индустриална био-технология; Диагностика; Терапевтика; Анатомия, патология.

 

 

BURTARIM 2017 Bursa Agriculture Fair Онлайн платформа EN
Място Бурса, Турция
Период 12 октомври – 13 октомври 2017
Краен срок 08 октомври 2017
Сектори Селскостопанска механизация и технологии; Вода и поливни системи; Капково поливане и селскостопанска медицина; Семена, посеви, цветарство и технологии; Агроинформатика; Мляко и млечни продукти; Животновъдство.

 

 

BBB matchmaking event at HOST 2017 Онлайн платформа EN
Място Милано, Италия
Период 20 октомври – 21 октомври 2017
Краен срок 17 октомври 2017
Сектори Кафе и хранителни продукти; Услуги в сферата на храните; Търговия на дребно и едро; Хотелска индустрия.

 

 

Third International Fire Retardant Conference on Fire-safe Textiles and Plastics Онлайн платформа EN
Място Гент, Белгия
Период 12 октомври – 13 октомври 2017
Краен срок 11 октомври 2017
Сектори Пластмаси и полимери; Напреднали текстилни технологии; Технологии за пожарна безопасност.

 

 

Future Integrated Pest Management 3.0 Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Рива дел Гарда, Италия
Период 17 октомври – 17 октомври 2017
Краен срок 15 септември 2017
Сектори Селскостопански машини и технологии; Био-контрол; Производство на зърнени култури; Пестициди; Безопасни методи за производство; Замърсяване на почвите и подпочвените води.

 

 

International Brokerage Event during A+A – Leading trade forum for safety, security and health at work Онлайн платформа EN
Място Дюселдорф, Германия
Период 18 октомври – 19 октомври 2017
Краен срок 13 октомври 2017
Сектори Лични предпазни средства; Здраве на работното място; Опазване на околната среда на работното място;Избягване на щети върху имуществото и намаляване на качеството; Технологии за измерване на аварии.

 

 

 

B2Match@Fakuma 2017 – The world of plastics processing Онлайн платформа EN
Място Фридрихсхафен, Германия
Период 18 октомври – 19 октомври 2017
Краен срок 05 октомври 2017
Сектори Биополимери; Методи за изпитване и технологии за измерване; Дигитализация и 3Д принтиране; Ефективност на материалите и интензивно рециклиране на пластмаси; Иновативни методи за обработка; Машини и оборудване.

 

 

Multi-sectoral matchmaking event within the VII European Congress of SMEs Онлайн платформа EN
Място Катовице, Полша
Период 19 октомври – 20 октомври 2017
Краен срок 10 октомври 2017
Сектори Електроника, ИТ и Телеком; Индустриално производство; Енергия; Физически и точни науки; Селскостопанска индустрия; Опазване на човека и околната среда; Социални и икономически въпроси.

 

 

Brokerage Event for the Fashion and Textile Industry BALTIC FASHION & TEXTILE 2017 Онлайн платформа EN
Място Вилнюс, Литва
Период 20 октомври – 20 октомври 2017
Краен срок 19 октомври 2017
Сектори Съвременни текстилни материали; Текстилни технологии; Текстилни фибри; Сухи пълнежи, багрене и довършителни дейности за текстилните технологии; Технически тъкани за промишлени приложения; Дистрибутори на текстил.

 

 

Brokerage event in International Trade Fair of Renewable Energy Exposition “RENEXPO 2017”, Warsaw (Poland) Онлайн платформа EN
Място Варшава, Полша
Период 20 октомври – 20 октомври 2017
Краен срок 19 октомври 2017
Сектори Съвременни текстилни материали; Текстилни технологии; Текстилни фибри; Сухи пълнежи, багрене и довършителни дейности за текстилните технологии; Технически тъкани за промишлени приложения; Дистрибутори на текстил.

 

 

Horizon 2020 Energy – Brokerage Event – Calls for Work Programme 2018-2020 Онлайн платформа EN
Място Брюксел, Белгия
Период 24 октомври – 24 октомври 2017
Краен срок 13 октомври 2017
Сектори Енергия; Ядрено делене/Ядрен синтез

 

 

 

 

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017

 

XXI Conference of the free trade zones of the Americas Онлайн платформа EN
Място Санта Круз де Тенерифе (Канарски острови), Испания
Период 01 ноември – 03 ноември 2017
Краен срок 25 октомври 2017
Сектори Индустриално производство, материали и транспорт; Социални и икономически въпроси.

 

 

Match4Industry Business Matching Event Онлайн платформа EN
Място Коджаели, Турция
Период 02 ноември – 03 ноември 2017
Краен срок 25 октомври 2017
Сектори Автоматизация, Роботика; Информационни технологии и информатика; Машинни инструменти; Метали и сплави; Пластмаси и полимери.

 

 

AquaMatch 2017 Онлайн платформа EN
Място Амстердам, Холандия
Период 02 ноември – 02 ноември 2017
Краен срок 01 ноември 2017
Сектори Енергия от отпадна вода; Почва и подпочвено замърсяване; Управление на води; Индустриално третиране на води; Общинско третиране на води; Рециклиране на отпадни води; Дъждовна вода; Управление на водни ресурси.

 

 

Business Internationalization Forum 2017 East Sarajevo Онлайн платформа EN
Място Сараево, Босна и Херцеговина
Период 03 ноември – 03 ноември 2017
Краен срок 01 ноември 2017
Сектори Електроника, ИТ и Телеком; Индустриално производство, материали и транспорт; Други индустриални технологии; Социални икономически въпроси.

 

 

Africagua 2017. International business meeting under the theme of water and renewable energy Онлайн платформа EN
Място Фуертевентура – Канарски острови, Испания
Период 06 ноември – 07 ноември 2017
Краен срок 10 октомври 2017
Сектори ВЕИ Енергия, вятърна, соларна, термална, фотоволтаична; Околна среда, управление на отпадъците; Малки енергийни вятърни инфраструктури.

 

 

EU-Japan ICT Business Matching Event 2017 Онлайн платформа EN
Място Токио, Испания
Период 07 ноември – 07 ноември 2017
Краен срок 01 ноември 2017
Сектори Системи за вграждане; Компютърен софтуер; Защита на данни; Съхранение; Криптография; Бази данни; Управление на бази данни; Интернет технологии; навигации и системи за вграждане.

 

 

Innovate 2017 Conference and International Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Бирмингам, Великобритания
Период 08 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 03 ноември 2017
Сектори ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Други индустриални технологии; Съхранение на енергия и транспортиране; Други енергийни теми; Е-здраве; Селско стопанство; Технологии за хранителната индустрия.

 

 

Reenergy Brokerage event RENEXPO BIH 2017 at International Trade Fair and Conferences on Renewables, Energy Efficiency, Environmental protection and Water Management “RENEXPO® BiH 2017”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Онлайн платформа EN
Място Сараево, Босна и Херцеговина
Период 09 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 31 октомври 2017
Сектори Производство на енергия, пренос и конверсия; ВЕИ; Геотермална енергия; Фотоволтаици; Соларна и термална енергия; Солидна биомаса; Вятърна енергия; Енергия от отпадни води.

 

 

Horizon 2020 Brokerage Event Riga Онлайн платформа EN
Място Рига, Латвия
Период 09 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 03 ноември 2017
Сектори Електроника, ИКТ и Телеком.

 

 

SME Vision2020 Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Скопие, Македония
Период 09 ноември – 10 ноември 2017
Краен срок 05 ноември 2017
Сектори Електроника, ИТ и Телеком; Индустриално производство; Енергия; Физически и точни науки; Селскостопанска индустрия; Измерване и стандарти; Защита и опазване на околната среда.

 

 

Matchmaking at Changing the Picture 2017 technology conference Онлайн платформа EN
Място Потсдам, Германия
Период 09 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 05 ноември 2017
Сектори Приложения; Визуализация и виртуална реалност; Обработка на данни и анализ; Съхранение на данни.

 

 

Aviation 2017 Онлайн платформа EN
Място Линц, Австрия
Период 09 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 03 ноември 2017
Сектори Производство на самолети; Самолетни двигатели; Системи за безопасност по време на полет; Въздушни операции; Самолетни системи; Оборудване за кабини и мебелировка; Оборудване и електроника за самолети; Тестово оборудване.

 

 

Healthcare brokerage event Medica 2017 Онлайн платформа EN
Място Дюселдорф, Германия
Период 14 ноември – 16 ноември 2017
Краен срок 02 ноември 2017
Сектори Медицина и човешко здраве; Е-здраве.

 

 

Smart City Expo 2017 brokerage event Онлайн платформа EN
Място Барселона, Испания
Период 14 ноември – 16 ноември 2017
Краен срок 30 октомври 2017
Сектори Обработка на информация; ИТ и телематични приложения; Телекомуникация и мрежи; Строителни технологии; Трафик и мобилност; ВЕИ; Замърсяване на околната среда; Измерване и засичане на замърсяване;Управление на отпадъците; Управление на води.

 

 

Subcontractor Connect Онлайн платформа EN
Място Йоншьопинг, Швеция
Период 14 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 10 ноември 2017
Сектори Индустриално производство; Строителни технологии; Технологии за материали.

 

 

EEN Matchmaking Event at Luxembourg Internet Days 2017 Онлайн платформа EN
Място Люксембург, Люксембург
Период 14 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 13 ноември 2017
Сектори Информационни технологии и информатика; ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Телекомуникации и мрежи.

 

 

CEE Automotive Supply Chain 2017 Онлайн платформа EN
Място Жилина, Словакия
Период 14 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 08 ноември 2017
Сектори Индустриално производство, материали и транспорт; Пътен транспорт.

 

 

formnext 2017 Matchmaking Event for Additive Manufacturing Онлайн платформа EN
Място Франкфурт ам Майн, Германия
Период 15 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 12 ноември 2017
Сектори Електроника и микроелектроника; Дизайн и моделиране; Строителни технологии; Инструменти за измерване; Технологии за материали.

 

European Summit of Industrial Biotechnology Онлайн платформа EN
Място Грац, Австрия
Период 15 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 13 ноември 2017
Сектори Индустриална био-технология; Биохимия; Протеинов инженеринг и ферментация; Микробиология; Био-информатика.

 

 

Precision Fair Brokerage Event 2017 Онлайн платформа EN
Място Велдховен, Холандия
Период 15 ноември – 16 ноември 2017
Краен срок 13 ноември 2017
Сектори Високо технологични инструменти; Пиезо-технологии; Фотоника и оптика; Калибриране; Засичане на движение; Машини, системи, модули и компоненти.

 

 

CELSIUS Summit matchmaking 2017 Онлайн платформа EN
Място Готенборг, Швеция
Период 27 ноември – 27 ноември 2017
Краен срок 13 ноември 2017
Сектори Производство на енергия, пренос и конверсия; Възобновяеми източници на енергия; Енергийна ефективност.

 

 

SPACE week in Rome – brokerage event Онлайн платформа EN
Място Рим, Италия
Период 21 ноември – 22 ноември 2017
Краен срок 03 ноември 2017
Сектори Географски информационни системи; Мобилни комуникации; Сателитни технологии, позициониране и комуникация чрез GPS; Сателитни навигационни системи; Изследване на космоса; Природни бедствия.

 

 

Brokerage event on Milipol leading event for homeland security Онлайн платформа EN
Място Париж, Франция
Период 21 ноември – 24 ноември 2017
Краен срок 16 ноември 2017
Сектори Електроника, ИТ и Телеком; Защита на данни, съхранение, криптиране и сигурност; Мрежови технологии и сигурност; Планиране и сигурност; Защита от радиация; Защита от интоксикация;

 

 

International Industrial Bridge 2017 Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Шчечин, Полша
Период 23 ноември – 23 ноември 2017
Краен срок 12 ноември 2017
Сектори Приложения за транспорт и логистика; Метал, стомана; Метали и сплави; Логистика; Морска околна среда.

 

 

Wind Energy Match 2017 Онлайн платформа EN
Място Амстердам, Холандия
Период 28 ноември – 30 ноември 2017
Краен срок 21 ноември 2017
Сектори Вятърна енергия.

 

 

International Machinery and Plant Engineering Forum 2017 Онлайн платформа EN
Място Виена, Австрия
Период 28 ноември – 28 ноември 2017
Краен срок 26 ноември 2017
Сектори Дизайн, моделиране и прототипи; Индустриално производство; Технологии за материали; Инженеринг на апарати; Минни технологии.

 

 

 

Brokerage event during Trustech 2017, global event dedicated to trust-based technologies Онлайн платформа EN
Място Кан, Франция
Период 28 ноември – 30 ноември 2017
Краен срок 20 ноември 2017
Сектори Производство и персонализиране на оборудване; Оборудване за изпитване и системи за сертифициране; Интегрални схеми; Електронни компоненти и сензори; Интегриране на системи и управление на бази от данни.

 

 

e-mobility B2B and conference Онлайн платформа EN
Място Магдебург – Барлебен, Германия
Период 30 ноември – 30 ноември 2017
Краен срок 26 ноември 2017
Сектори Приложения за транспорт и логистика; Верига на доставки; Инженеринг; Съхранение на енергия и батерии; Горива и технологии за двигатели; Зелено производство и зелени технологии.

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017

————————————————————————————————————————

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018

 

B2B Matchmaking Event at CES 2018 Онлайн платформа EN
Място Лас Вегас, САЩ
Период 07 януари – 11 януари 2018
Краен срок 06 януари 2018
Сектори Космически технологии; Автоматизация и роботика; Електроника и микроелектроника; Обработка на информация и информационни системи; Телекомуникации.

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018

 

International B2B meetings at R+T 2018 in Stuttgart Онлайн платформа EN
Място Щутгарт, Германия
Период 01 март – 02 март 2018
Краен срок 27 февруари 2018
Сектори Ролетни щори и аксесоари; Прозорци и аксесоари за прозорци; Външни щори; Вътрешна защита от слънце; Врати и порти; Грилове и огради; Технически текстил и текстилни конструкции.

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018

 

  Ecobuild Matchmaking 2018 Онлайн платформа EN
  Място Щутгарт, Германия
  Период 07 март – 07 март 2018
  Краен срок 02 март 2018
  Сектори Строителни технологии; Технологии за материалите; Строителство и строителни продукти.
 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ