Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Това е бюлетин за В2В (брокерски) събития, организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network. За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).
За контакти и повече информация – тел. тел. 032 908991, email: office@pcci.bg


 СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017

Innovate 2017 Conference and International Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Бирмингам, Великобритания
Период 08 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 03 ноември 2017
Сектори ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Други индустриални технологии; Съхранение на енергия и транспортиране; Други енергийни теми; Е-здраве; Селско стопанство; Технологии за хранителната индустрия.

 

 

Reenergy Brokerage event RENEXPO BIH 2017 at International Trade Fair and Conferences on Renewables, Energy Efficiency, Environmental protection and Water Management “RENEXPO® BiH 2017”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Онлайн платформа EN
Място Сараево, Босна и Херцеговина
Период 09 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 31 октомври 2017
Сектори Производство на енергия, пренос и конверсия; ВЕИ; Геотермална енергия; Фотоволтаици; Соларна и термална енергия; Солидна биомаса; Вятърна енергия; Енергия от отпадни води.

 

 

Horizon 2020 Brokerage Event Riga Онлайн платформа EN
Място Рига, Латвия
Период 09 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 03 ноември 2017
Сектори Електроника, ИКТ и Телеком.

 

 

SME Vision2020 Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Скопие, Македония
Период 09 ноември – 10 ноември 2017
Краен срок 05 ноември 2017
Сектори Електроника, ИТ и Телеком; Индустриално производство; Енергия; Физически и точни науки; Селскостопанска индустрия; Измерване и стандарти; Защита и опазване на околната среда.

 

 

Matchmaking at Changing the Picture 2017 technology conference Онлайн платформа EN
Място Потсдам, Германия
Период 09 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 05 ноември 2017
Сектори Приложения; Визуализация и виртуална реалност; Обработка на данни и анализ; Съхранение на данни.

 

 

Aviation 2017 Онлайн платформа EN
Място Линц, Австрия
Период 09 ноември – 09 ноември 2017
Краен срок 03 ноември 2017
Сектори Производство на самолети; Самолетни двигатели; Системи за безопасност по време на полет; Въздушни операции; Самолетни системи; Оборудване за кабини и мебелировка; Оборудване и електроника за самолети; Тестово оборудване.

 

 

Healthcare brokerage event Medica 2017 Онлайн платформа EN
Място Дюселдорф, Германия
Период 14 ноември – 16 ноември 2017
Краен срок 02 ноември 2017
Сектори Медицина и човешко здраве; Е-здраве.

 

 

Smart City Expo 2017 brokerage event Онлайн платформа EN
Място Барселона, Испания
Период 14 ноември – 16 ноември 2017
Краен срок 30 октомври 2017
Сектори Обработка на информация; ИТ и телематични приложения; Телекомуникация и мрежи; Строителни технологии; Трафик и мобилност; ВЕИ; Замърсяване на околната среда; Измерване и засичане на замърсяване;Управление на отпадъците; Управление на води.

 

 

Subcontractor Connect Онлайн платформа EN
Място Йоншьопинг, Швеция
Период 14 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 10 ноември 2017
Сектори Индустриално производство; Строителни технологии; Технологии за материали.

 

 

 

EEN Matchmaking Event at Luxembourg Internet Days 2017 Онлайн платформа EN
Място Люксембург, Люксембург
Период 14 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 13 ноември 2017
Сектори Информационни технологии и информатика; ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Телекомуникации и мрежи.

 

 

CEE Automotive Supply Chain 2017 Онлайн платформа EN
Място Жилина, Словакия
Период 14 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 08 ноември 2017
Сектори Индустриално производство, материали и транспорт; Пътен транспорт.

 

 

formnext 2017 Matchmaking Event for Additive Manufacturing Онлайн платформа EN
Място Франкфурт ам Майн, Германия
Период 15 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 12 ноември 2017
Сектори Електроника и микроелектроника; Дизайн и моделиране; Строителни технологии; Инструменти за измерване; Технологии за материали.

 

European Summit of Industrial Biotechnology Онлайн платформа EN
Място Грац, Австрия
Период 15 ноември – 15 ноември 2017
Краен срок 13 ноември 2017
Сектори Индустриална био-технология; Биохимия; Протеинов инженеринг и ферментация; Микробиология; Био-информатика.

 

 

Precision Fair Brokerage Event 2017 Онлайн платформа EN
Място Велдховен, Холандия
Период 15 ноември – 16 ноември 2017
Краен срок 13 ноември 2017
Сектори Високо технологични инструменти; Пиезо-технологии; Фотоника и оптика; Калибриране; Засичане на движение; Машини, системи, модули и компоненти.

 

 

CELSIUS Summit matchmaking 2017 Онлайн платформа EN
Място Готенборг, Швеция
Период 27 ноември – 27 ноември 2017
Краен срок 13 ноември 2017
Сектори Производство на енергия, пренос и конверсия; Възобновяеми източници на енергия; Енергийна ефективност.

 

 

SPACE week in Rome – brokerage event Онлайн платформа EN
Място Рим, Италия
Период 21 ноември – 22 ноември 2017
Краен срок 03 ноември 2017
Сектори Географски информационни системи; Мобилни комуникации; Сателитни технологии, позициониране и комуникация чрез GPS; Сателитни навигационни системи; Изследване на космоса; Природни бедствия.

 

 

Brokerage event on Milipol leading event for homeland security Онлайн платформа EN
Място Париж, Франция
Период 21 ноември – 24 ноември 2017
Краен срок 16 ноември 2017
Сектори Електроника, ИТ и Телеком; Защита на данни, съхранение, криптиране и сигурност; Мрежови технологии и сигурност; Планиране и сигурност; Защита от радиация; Защита от интоксикация;

 

 

International Industrial Bridge 2017 Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Шчечин, Полша
Период 23 ноември – 23 ноември 2017
Краен срок 12 ноември 2017
Сектори Приложения за транспорт и логистика; Метал, стомана; Метали и сплави; Логистика; Морска околна среда.

 

 

Wind Energy Match 2017 Онлайн платформа EN
Място Амстердам, Холандия
Период 28 ноември – 30 ноември 2017
Краен срок 21 ноември 2017
Сектори Вятърна енергия.

 

 

International Machinery and Plant Engineering Forum 2017 Онлайн платформа EN
Място Виена, Австрия
Период 28 ноември – 28 ноември 2017
Краен срок 26 ноември 2017
Сектори Дизайн, моделиране и прототипи; Индустриално производство; Технологии за материали; Инженеринг на апарати; Минни технологии.

 

 

 

Brokerage event during Trustech 2017, global event dedicated to trust-based technologies Онлайн платформа EN
Място Кан, Франция
Период 28 ноември – 30 ноември 2017
Краен срок 20 ноември 2017
Сектори Производство и персонализиране на оборудване; Оборудване за изпитване и системи за сертифициране; Интегрални схеми; Електронни компоненти и сензори; Интегриране на системи и управление на бази от данни.

 

 

e-mobility B2B and conference Онлайн платформа EN
Място Магдебург – Барлебен, Германия
Период 30 ноември – 30 ноември 2017
Краен срок 26 ноември 2017
Сектори Приложения за транспорт и логистика; Верига на доставки; Инженеринг; Съхранение на енергия и батерии; Горива и технологии за двигатели; Зелено производство и зелени технологии.

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017

 

 

Brokerage event at Moldova Eco-Energetica Онлайн платформа EN
Място Кишинев, Република Молдова
Период 07 декември – 07 декември 2017
Краен срок 30 ноември 2017
Сектори Възобновяеми източници на енергия; Енергийна ефективност; Други енергийни теми; Алтернативна енергия; Друга енергия.

 

 

 

Paris Business Meetings Meet-the-buyers Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Париж, Франция
Период 13 декември – 13 декември 2017
Краен срок 24 ноември 2017
Сектори Електроника, ИТ и Телеком; Обработка на информация и системи; ИТ и Информатика; ИТ и телематични приложения; е-Правителство; Телекомуникации и мрежи; Компютърен софтуер; Системен софтуер; Бизнес и офис софтуер; Банков и финансов софтуер; Експертни системи; Софтуерни услуги.

 

 

Business Meet & Match during AgriFoodTech 13-14 December (NL) Онлайн платформа EN
Място Хертогенбос, Холандия
Период 13 декември – 14 декември 2017
Краен срок 12 декември 2017
Сектори Голям обем данни и ИТ; Изпитване и качество; Опаковане; Дизайн на храни; Сателитни технологии/Позициониране и комуникация чрез GPS; Прецизно селско стопанство; Качество и безопасност на храните; Селско стопанство, Горско стопанство, Рибно стопанство и отнасящи се към тях продукти.

 

Information Day on the Horizon 2020 “Smart, Green and Integrated Transport”: ETNA 2020 Онлайн платформа EN
Място Брюксел, Белгия
Период 13 декември – 13 декември 2017
Краен срок 04 ноември 2017
Сектори Дизайн и моделиране; Прототипи; Транспортни инфраструктури; Въздушен транспорт; Сухоземен транспорт; Интермодален транспорт; Воден транспорт, Железопътен транспорт; Инженеринг на трафика; Системи за доставки.

 

Paris Business Meetings Meet-the-buyers Brokerage Event Онлайн платформа EN
Място Париж, Франция
Период 13 декември – 13 декември 2017
Краен срок 24 ноември 2017
Сектори Купувачи търсещи иновативни дигитални решения в следните сектори:

За организации

Промяна на работния процес, Адаптация на икономически модел, Нови стилове на управление, Разработване на практики;

За човешки ресурси

Публикации на обяви за работа; Предварителен подбор на кандидати; Управление на екип; Разработване на умения.

 

За Маркетинг и Комуникация

Разработване на дигитална стратегия; Видимост в интернет; Присъствие в социална мрежа и управление; Прилагане на нови инструменти – видео.

 

За логистика

Планиране на работния процес; Управление на складове и продажби; Подобряване на проследяемостта при доставки.

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018

 

B2B Matchmaking Event at CES 2018 Онлайн платформа EN
Място Лас Вегас, САЩ
Период 07 януари – 11 януари 2018
Краен срок 06 януари 2018
Сектори Космически технологии; Автоматизация и роботика; Електроника и микроелектроника; Обработка на информация и информационни системи; Телекомуникации.

 

 

Crop productions B2B meetings at VIBE, Vegepolys International Business Event Онлайн платформа EN
Място Анже, Франция
Период 17 януари – 17 януари 2018
Краен срок 09 януари 2018
Сектори Цветарство; Отглеждане на плодове и зеленчуци; Семена и посадъчен материал; Доставчици на селскостопанска продукция; Селскостопански машини; Дигитални услуги за селското стопанство; Биоконтрол и др.

 

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018

 

International B2B meetings at R+T 2018 in Stuttgart Онлайн платформа EN
Място Щутгарт, Германия
Период 01 март – 02 март 2018
Краен срок 27 февруари 2018
Сектори Ролетни щори и аксесоари; Прозорци и аксесоари за прозорци; Външни щори; Вътрешна защита от слънце; Врати и порти; Грилове и огради; Технически текстил и текстилни конструкции.

 

Biogaz Europe 2018: International Business Meetings Онлайн платформа EN
Място Нант, Франция
Период 07 февруари – 08 февруари 2018
Краен срок 02 февруари 2018
Сектори Технологии за пещи и бойлер; Микро-генерация и свързване на мрежи; Генератори, електрически двигатели и преобразуватели на енергия; Умни мрежи; Солидна биомаса; Отпадъци към енергия; Биогаз и анаеробно разлагане.

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018

 

Ecobuild Matchmaking 2018 Онлайн платформа EN
Място Щутгарт, Германия
Период 07 март – 07 март 2018
Краен срок 02 март 2018
Сектори Строителни технологии; Технологии за материалите; Строителство и строителни продукти.

 

 

IMM Industry 4.0 at MachTech&Innotech 2018 – B2B and Open Innovation Challenge Онлайн платформа EN
Място София, България
Период 28 март – 28 март 2018
Краен срок 20 март 2018
Сектори Автоматизация, системи за управление на роботиката; Цифрови системи; 3D печат; Електронно инженерство; Интернет технологии / комуникация; Обработка (струговане, пробиване, формоване, рендосване, рязане); Автоматизация на процеси; Метали и сплави

 

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018

 

Technology & Business Cooperation Days at HANNOVER MESSE 2018 Онлайн платформа EN
Място Хановер, Германия
Период 24 април – 26 април 2018
Краен срок 09 април 2018
Сектори Обработка на информация и системи; ИТ и телематични приложения; Индустриално производство; Технологии за материалите; Енергийна ефективност; Инструменти за измерване; Електронни системи за измерване; Стандарти.

 

LAVAL VIRTUAL Rendez-vous Business: meetings in virtual and augmented reality Онлайн платформа EN
Място Лавал, Франция
Период 04 април – 05 април 2018
Краен срок 28 март 2018
Сектори Симулация; Потребителски интерфейс; Умни приложения; Приложения за здравеопазването; Приложения за туризма; Приложения за транспорт и логистика; Визуализация и виртуална реалност; Образование и обучение.

 

 

6th Biopesticide matchmaking event Онлайн платформа EN
Място Лондон, Великобритания
Период 12 април – 12 април 2018
Краен срок 09 април 2018
Сектори Биоконтрол; Производство на зърнени култури; Пестициди; Прецизно селско стопанство; Микро и нано-технологии за селското стопанство; Биотретиране/Компостиране и Биоконверсия.

 

 

 

СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018

 

EEN Brokerage Event at ICT Spring 2018 Онлайн платформа EN
Място Люксембург, Люксембург
Период 15 май – 16 май 2018
Краен срок 14 май 2018
Сектори Информационни технологии и информатика; ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Телекомуникации и мрежи.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ