Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Бюлетин на  Enterprise Europe Network за търсене на партньори за включване в проекти по Хоризонт 2020 и други европейски програми. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Като кликнете на Виж пълния текст (EN), ще се запознаете с повече подробности.

За контакти и повече информация  тел. 032 908 991,  Е-mail : office@pcci.bg  


ИСПАНИЯ                          RDES20180612001                            Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма EIC-FTI-2018-2020. Целта на проекта е да се разработи интелигентна система за подобряване на енергийната ефективност и икономическата поддръжка на кораби, със средно тегло. Търси се партньорство с големи предприятия, с ключов опит в областта, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 23.05.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 23.04.2019

 

ИСПАНИЯ                          RDES20180718001                            Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма EIC-FTI-2018-2020. Целта на проекта е да се разработи технологична система за намаляване на разходите за поддръжка и намаляване на разходите за гориво на кораби. Търси се партньорство със средни предприятия, с опит в областта на морския транспорт и др..

Краен срок за подаване на проекта: 23.05.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 23.04.2019

 

БЪЛГАРИЯ                         RDBG20180731001                           Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Български университет подготвя проектно предложение по програма WIDESPREAD-03-3018. Целта на проекта е да се повиши изследователският капацитет  в областта на биология на развитието, включително регенериране на тъкани, работа с ембрионални и възрастни стволови клетки, и др.. Търси се партньорство с научноизследователски организации, университети, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 15.11.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 15.09.2018

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ