Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Бюлетин на  Enterprise Europe Network за търсене на партньори за включване в проекти по Хоризонт 2020 и други европейски програми. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Като кликнете на Виж пълния текст (EN), ще се запознаете с повече подробности.

За контакти и повече информация  тел. 032 908 991,  Е-mail : office@pcci.bg  


ГЕРМАНИЯ                        RDDE20180808001                           Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Немско предприятие подготвя  две проектни предложения по програма Eureka. Целта на първия проект е да се разработи платформа за многоезична търговия с енергия, а целта на втория проект е да се създаде сензорна система за откриване на серни съединения в отпадъчни води. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети, и др.

Краен срок за подаване на проекта: 31.12.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 31.10.2019

 

РУМЪНИЯ                          RDRO20180803001                           Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса

Румънско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи телеметрична платформа за управление на винопроизводството, включително наблюдение на лозята и производствения цикъл на висококачествено вино. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети, и др.

Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019

Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2019

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ