Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network, ви кани на двудневен семинар на тема:

Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Дигитална трансформация на бизнеса.

Дата и място на провеждане: 23-24 март 2018 г., гр. Велинград.

С влизане в сила през май 2016 г. на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Регламентът ще се прилага, задължително, след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни.

На семинара ще научите повече за изискванията и принципите на GDPR; какво трябва да предприемете за защита на личните данни на клиенти, служители и партньори, както и за:

– правното основание за обработка и притежание на различните видове лични данни, съгласие за обработване на лични данни, изтриване и блокиране на данни  „Право на забрава“;

– управлението на данни от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права;

– трансграничен пренос на данни;

– надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения;

– длъжностни лица по сигурност на личните данни;

– сигурност и защита на личните данни, законодателство и стандартизация в областта;

– кодекси за поведение и задължителни фирмени правила.

Целева аудитория: Регламентът засяга всички субекти на стопанската и административна дейност. Обучението ще подпомогне дейността на управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията, др.

Какво представлява дигиталната трансформация?

Дигиталната трансформация е ускоряване преобразуването на бизнес дейности, процеси, компетенции и модели, с цел по-пълно усвояване промените и възможностите на иновативните технологии, тяхното стратегическо и приоритизирано влияние в обществото.

Разработването на нови компетенции свързани с дигиталната трансформация, създава условия компаниите да бъдат по-гъвкави, ориентирани към клиентите, иновативни, ефективни и отговатящи на сегашни и бъдещи промени в икономическата реалност и в съзнанието на хората.

Целта на трансформацията е създаване на възможности за бързо навлизане на новите технологични решения, разширяване на тяхното влияние и изграждане на иновативни модели, процеси, които помагат на бизнеса да работи по-ефективно, по-качествено и услугите, които предлага да стигат до по-широк кръг от потенциални клиенти.

В последно време в Пловдив се обръща сериозно внимание на дигиталната трансформация на бизнеса. Провеждат се много семинари и конференции, свързани с дигитализацията и въвеждането на новите блокчейн технологии.

През 2018 г. Internet Media Group ще организира седем конференции в рамките на инициативата Digital4 Plovdiv, в сътрудничество с Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, насочени към различни бизнеси. На тях представителите на фирмите ще се срещнат с най-добрите специалисти, ще чуят тенденциите на пазара, нови технологии за оптимизиране на бизнес процесите и възможностите за разширяване на пазара, чрез дигитални инструменти и стратегии.

Свържете се с нас за подробности и записвания: office@pcci.bg ; 032 908989.

@89

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ