Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Подготовка за Брексит: Комисията информира европейските предприятия за митническите правила, предвидени в случай на Брексит без сделка

При липса на споразумение за оттегляне, с което би бил въведен преходен период до края на 2020 г. (с възможност за удължаване, предвидена в споразумението за оттегляне), считано от 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще бъде третирано за митнически цели като държава извън ЕС.

За предприятията в ЕС е наложително да започнат да се подгот­вят за оттеглянето на Обединеното кралство, ако все още не са го направили. За да избегнат нарушаване на своята дейност, всички засегнати предприятия трябва да се подготвят, да вземат всички необходими решения и да извър­шат всички необходими административни действия преди 30 март 2019 г.

С цел да подпомогне дружествата в този процес Европейската комисия предприе интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане.

 

Повече информация по темата ще откриете на уеб страницата  на ЕК с практически съвети и препоръки към бизнеса.

Допълнителна информация:

Контролен списък за търговци във връзка с Брексит

Митнически наръчник за предприятията

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ