КОНТАКТИ

Enterprise Europe Network – Пловдив 

при ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

Адрес: 4003 Пловдив, ул.Самара №7, ет.3; Тел.: 032 908 999, 

Е -mail: een@pcci.bg; 

FB: https://www.facebook.com/een.plovdiv

ПИТАЙТЕ Enterprise Europe Network:

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ