Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ

Мрежата Enterprise Europe Network съдейства на фирмите да намерят подходящи партньори от цял свят за :

-бизнес сътрудничество,

-технологично сътрудничество,

-проектно сътрудничество по Европейски програми.

Един от основните инструменти на Мрежата е поддържането на най-голямата база-данни в света за международно сътрудничество, която е достъпна за фирмите и организациите за търсене по различни критерии. При проявен интерес към някоя оферта, изпратете ни референтния номер, за да ви съдействаме.

Нашите клиенти могат да публикуват свой собствен профил или да разгледат предложенията за сътрудничество на потенциални чуждестранни партньори.  За изготвяне на профил на вашата фирма, моля да изпратите запитване на  office@pcci.bg.

Бизнес сътрудничеството включва търговско и производствено коопериране между български и чуждестранни партньори. Профилите могат да съдържат информация за предлагани български стоки и услуги на потенциални чуждестранни партньори или за търсене на чуждестранни стоки и услуги във връзка с дейността на българската фирма.

Технологичното сътрудничество също включва коопериране между партньори, но по отношение на иновации, технологии и ноу-хау трансфер.

Профилът на фирмата ви може да се отнася и за проектно сътрудничество във връзка с кандидатстване по европейски програми (например Horizon 2020, COSME и др.), за което са необходими международни партньори за съвместна разработка и подаване на проекта.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ