Warning: A non-numeric value encountered in /home/pcci/een/new/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

Брексит – информация от ЕК за това как да се подготвят търговците в държавите членки на ЕС

Подготовка за Брексит: Комисията информира европейските предприятия за митническите правила, предвидени в случай на Брексит без сделка При липса на споразумение за оттегляне, с което би бил въведен преходен период до края на 2020 г. (с възможност за удължаване,...

На 15 февруари 2019 ще бъде обявена 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Управляващият орган по Програма за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 анонсира предстоящото откриване на 5-тата покана за набиране на проектни предложения, която ще бъде обявена на 15 февруари 2019 г. Поканата е по приоритетна ос 1 на програмата:...

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ бр. 79/20.08.2018г

Бюлетин на  Enterprise Europe Network за търсене на партньори за включване в проекти по Хоризонт 2020 и други европейски програми. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Като кликнете на Виж пълния текст (EN), ще се запознаете с повече подробности....

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ бр. 78/13.08.2018г

Бюлетин на  Enterprise Europe Network за търсене на партньори за включване в проекти по Хоризонт 2020 и други европейски програми. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Като кликнете на Виж пълния текст (EN), ще се запознаете с повече подробности....

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ бр. 77/06.08.2018г

Бюлетин на  Enterprise Europe Network за търсене на партньори за включване в проекти по Хоризонт 2020 и други европейски програми. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Като кликнете на Виж пълния текст (EN), ще се запознаете с повече подробности....
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ