ДОПИТВАНЕ ДО БИЗНЕСА

Enterprise Europe Network извършва проучване на мнението на целеви групи в рамките на обществени консултации на Европейската комисия, свързани с предстояща промяна на нормативна уредба на европейско ниво и оценка на въздействието върху заинтересовани страни.

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ